Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor veel opleidingen  is een Verklaring omtrent Gedrag voor stagiaires verplicht. Voor andere opleidingen is het afhankelijk van je BPV en projecten die je doet. Voor pedagogisch werk is daarnaast een inschrijving in het Personenregister Kinderopvang verplicht (zie hieronder).

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG 's af. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 

Een VOG kan door de student aangevraagd via een link die bij het stagebureau aangevraagd kan worden. Als een VOG voor jouw opleiding noodzakelijk is, ontvang je in het eerste jaar vanzelf een link. Mocht je zelf een link willen aanvragen, stuur dan een mailtje naar stagebureaurbb@rocwb.nl

 

Voor alle actuele regelgeving rondom o.a. geldigheidsduur van de VOGverklaring verwijzen wij je naar: https://www.justis.nl/producten/vog/

 

Personenregister Kinderopvang

Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. Dit heeft ook gevolgen voor de stagiaires.  Studenten moeten zichzelf inschrijven in het personenregister met een recente VOG. Vanuit school gaan wij alle studenten die nu in de kinderopvang hun BPV volgen hierover informeren en een link voor een nieuwe VOG-aanvraag toesturen. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven in het Register. Vanuit school worden studenten erop gewezen dat ze zich vanaf 1 maart zo snel mogelijk moeten inschrijven.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Stagebureau West-Brabant/RBB

T: 076-5733343

E: stagebureaurbb@rocwb.nl