informatie BPV inventarisatie zorg

BPV informatie zorg

Op het aanbodformulier ZORG Kellebeek College Roosendaal en Vitalis College Breda 2019/2020 vindt u de BPV-periodes voor het schooljaar 2019/2020. Heeft u geen inlogcode, stuur dan een mailtje naar stagebureaurbb@rocwb.nl.

Hieronder vindt u aanvullende informatie.

 

Vitalis college verzorgende

 

Werkplekleren

Eerstejaars studenten van de opleiding Verzorgende / Combi VZ/MMZ van het Vitalis starten in de praktijk met werkplekleren (WPL).

 

De doelstelling van het werkplekleren is dat de student in een vroeg stadium van de opleiding kennis maakt met de doelgroep, de instelling en de medewerkers.

Dit ter oriëntatie en voorbereiding op de BPV ( Beroeps Praktijk Vorming)

 

Voor het werkplekleren krijgen studenten oriënterende opdrachten mee die ze in de praktijk uitvoeren. De opdrachten staan in de stagehandleiding, deze wordt ook digitaal aan de instellingen verzonden.

 

Het werkplekleren vindt plaats gedurende 1 week in periode 1: (lesweek 7) en gedurende 1 week in periode 2 (lesweek 5).   De student loopt 4 dagen van 7 uur stage. De student krijgt een stage overeenkomst. Het doel van het werkplekleren is oriëntatie en daarom heeft het de voorkeur dat de student in de instelling met verschillende disciplines en verschillende medewerkers meeloopt. 

Tijdens het werkplekleren is het gewenst dat de student een vast aanspreekpunt in de organisatie heeft.


Vitalis College Maatschappelijke Zorg

 

Anderhalf jaar breed, daarna profiel

Studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg volgen in het eerste leerjaar en de eerste helft van het tweede leerjaar het brede profiel van Maatschappelijke Zorg. Voor de tweede helft van het tweede leerjaar kiezen zij hun profiel: Thuisbegeleiding of Gehandicaptenzorg. Het is eventueel in overleg mogelijk voor studenten om ook in de tweede helft van het tweede leerjaar nog op het brede crebo ingeschreven te blijven staan. Op die manier kunnen studenten zich breder oriënteren tijdens hun BPV.


Thuisbegeleider zelf solliciteren 

Studenten die kiezen voor de uitstroom Thuisbegeleider solliciteren zelf naar hun BPV-plaats.

 

Dubbel profiel mogelijk

Studenten kunnen ook een dubbel profiel kiezen. Zij ontvangen na afloop van hun opleiding twee diploma’s: Thuisbegeleider en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. Tijdens hun opleiding volgen zij onderdelen van beide profielen. De examens vinden plaats tijdens dezelfde BPV. De organisatie dient op het hoofdprofiel van de student erkend te zijn.

 

Kellebeek college Maatschappelijke Zorg

Derde leerjaar zelf solliciteren

Derdejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg van Kellebeek College solliciteren zelf naar een BPV-plaats.

 

Vitalis en Kellebeek College Dienstverlening

Basisjaar

Studenten dienstverlening volgen in het eerste leerjaar een basisjaar. Daarin maken ze al een keuze in helpende zorg en welzijn, facilitair (alleen Vitalis college) of sport en recreatie. De werkprocessen zijn in het basisjaar hetzelfde. In het tweede leerjaar volgen studenten definitief hun uitstroom. Hieronder staan de verschillende werkprocessen beschreven.

Basisjaar werkprocessen

- Bereidt werkzaamheden voor en stemt af

- Maakt ruimtes gebruiksklaar

- Treedt op als aanspreekpunt

- Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit

- Assisteert bij voorraadbeheer

- Draagt bij aan een veilige situatie

- Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit

- Voert werkzaamheden uit gericht op voeding

- Evalueert de werkzaamheden

 

Medewerker facilitaire dienstverlening werkprocessen tweede jaar

-  Assisteert bij beheer van gebouwen

- Voert logistieke werkzaamheden uit

- Voert cateringwerkzaamheden uit

 

Medewerker helpende zorg en welzijn werkprocessen tweede jaar

-  Ondersteunt bij wonen en huishouden

-  Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL

-  Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

 

Medewerker sport en recreatie werkprocessen tweede jaar

- Assisteert bij de uitvoering van activiteiten

- Begeleidt gasten/deelnemers

- Houdt toezicht