informatie BPV inventarisatie onderwijs

BPV informatie onderwijsassistent (Vitalis college)

De afspraken voor de stage worden vastgelegd in twee verschillende overeenkomsten, een voor WPL (werkplekleren) en een voor BPV (beroepspraktijkvorming). Beide overeenkomsten hebben betrekking op dezelfde stageperiode. BPV betreft de wettelijke uren beroepspraktijkvorming. Deze wettelijke uren worden aangevuld met WPL-uren omdat de studenten voldoende mogelijkheid moeten hebben om zich voor te bereiden op hun examens. Dit laatste doen ze door het uitvoeren van z.g. oefenexamens die net als de 'echte' examens gekoppeld zijn aan het curriculum van de opleiding.

 

De totale stagetijd bestaat dus uit de som van de BPV-uren en WPL-uren. 

BPV-informatie Dienstverlening niveau 2 (Vitalis en Kellebeek college)

Basisjaar

Studenten dienstverlening volgen in het eerste leerjaar een basisjaar. Daarin maken ze al een keuze in helpende zorg en welzijn, facilitair (alleen Vitalis college) of sport en recreatie. De werkprocessen zijn in het basisjaar hetzelfde. In het tweede leerjaar volgen studenten definitief hun uitstroom. Hieronder staan de verschillende werkprocessen beschreven.

Basisjaar werkprocessen

- Bereidt werkzaamheden voor en stemt af

- Maakt ruimtes gebruiksklaar

- Treedt op als aanspreekpunt

- Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit

- Assisteert bij voorraadbeheer

- Draagt bij aan een veilige situatie

- Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit

- Voert werkzaamheden uit gericht op voeding

- Evalueert de werkzaamheden

 

Medewerker facilitaire dienstverlening werkprocessen tweede jaar

-  Assisteert bij beheer van gebouwen

- Voert logistieke werkzaamheden uit

- Voert cateringwerkzaamheden uit

 

Medewerker helpende zorg en welzijn werkprocessen tweede jaar

-  Ondersteunt bij wonen en huishouden

-  Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL

-  Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

 

Medewerker sport en recreatie werkprocessen tweede jaar

- Assisteert bij de uitvoering van activiteiten

- Begeleidt gasten/deelnemers

- Houdt toezicht