BPV Handboeken

pedagogische opleidingen

Studenten bestellen aan het begin van ieder leerjaar een BPV Handboek. Dit BPV Handboek brengen zij bij aanvang van hun praktijk / stage mee voor de BPV-begeleiders.
Dit BPV Handboek blijft van de student en gaat mee naar alle adressen waar deze student gedurende zijn / haar opleiding praktijk / stage zal gaan lopen.

zorgopleidingen

voor de zorgopleidingen is het BPV handboek in onderstaande link te downloaden